Na czym polega obsługa związana z zamówieniem projektu indywidualnego. Ogólny schemat postępowania:

1. Zapoznanie się z Inwestorem oraz bieżącą sytuacją - wymiana informacji podstawowych – omówienie ogólnego planu działania.
2. Wstępne działania projektowe:
- uzyskanie niezbędnych dokumentów jak warunki techniczne, mapa w skali 1:500 do celów projektowych, inne dokumenty mające wpływ na jakość możliwej do zrealizowania na działce inwestycji,
- przygotowanie odpowiedniej umowy (harmonogram, zakres opracowań, płatności, odpowiedzialność itp.),
- wykonanie koncepcji, jednej lub do skutku (można modyfikować do czasu zatwierdzenia końcowego) – rysunki “płaskie” jak rzuty kondygnacji (plan pomieszczeń, umeblowania, wstępne rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych.
3. Akceptacja koncepcji i wykonanie wizualizacji budynku – komplet widoków z zewnątrz (minimalna ilość 4)
4. Prace projektowe. Na tym etapie zmienianie zatwierdzonej koncepcji – już tworzonego projektu – w zarysie głównym - jest niemożliwe. Można modyfikować projektowany detal architektoniczny. Po zakończeniu prac projektowych wykonanie kosztorysu inwestorskiego (jeżeli precyzyjnie zostały określone wszystkie rodzaje materiałów wykończeniowych) lub developerskiego (jeżeli nie podano paramentów wykończenia).
5. W zależności od uzgodnienia z Inwestorem: przekazanie kompletnego uzgodnionego opracowania wraz z wnioskiem do odpowiedniego urzędu np. starostwa do pozwolenia na budowę lub na ręce Inwestora..
6. Opieka w trakcie realizacji:
– pomoc w doborze kolorystyki elementów architektonicznych – dachówki, okładzin zewnętrznych, tynków itp – wykonanie dodatkowych wizualizacji całości lub interesujących fragmentów – bezpłatnie lub odpłatnie w zależności od zakresu uzgodnionych parametrów doradztwa,
– do uzgodnienia